image image image image image
Природа Слики со мотиви на цвеќе и природа, инспирани од секојдневниот живот на Анкица. Во креациите преовладуваат топлите бои, а најчесто рефлексија на боите им дава дневната светлина или сонцето. Сликите се изработени со маслени бои на платно.
Портрети Портрети од масло на платно. Ликовите се најчесто реални. Сликите зрачат со сензуалност и смиреност, а нивната цел е да пренесат топли пораки. Изработка на портрети може да биде и преку онлајн порачка.
Нови Форми Апстрактни уметнички творби. Активен визуелен пресек на сликите во повеќе квадранти, но задржана е основната перпектива. Преовладуваат природните форми и топлите бои. Најчести теми на сликање се цвеќето и природата.
Изложби Презентација од изложби на уметнички дела на платно, дрво, портрети, пејсажи, нови форми, ликовна техника.

Икони Креации на икони автентично изработени со маслени бои на дрво. Различни креации на икони од познати личности по желба на уметникот, со задржана симболика и мотиви. Овозможена е онлајн порачка за изработка на икони, како и нивна достава до купувачите.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Изложби

Презентација од изложби на уметнички дела на платно, дрво, портрети, пејсажи, нови форми, ликовна техника.